LEK. MED. PIOTR MIETŁA

Lekarz pracujący również w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w Beskidzkim Centrum Onkologii. Na co dzień zajmujący się pacjentami z różnymi typami nowotworów jednak szczególną uwagę poświęca nowotworom piersi, zarówno w obrazowaniu USG jak i innych badaniach obrazowych.