Dr n. med. Katarzyna Sierek

Specjalista Chorób Wewnętrznych
Kardiolog

Ukończyłam Śląską Akademię Medyczną im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach w roku 1997. Uzyskałam specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych w 2007 roku oraz kardiologii w 2014 roku. Na podstawie rozprawy doktorskiej „ Wpływ leczenia Simwastatyną na stężenie homocysteiny u pacjentów z hipercholesterolemią” uzyskałam stopień doktora nauk medycznych w roku 2014.
Posiadam bogate wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w licznych placówkach medycznych, min. w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku Białej oraz w Tychach, w Poradni Kardiologicznej Szpitala Pod Bukami oraz w Centrum Medycznym Medicover.

Jestem autorką kilku publikacji naukowych. Regularnie poszerzam swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w licznych kursach oraz kongresach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdzycą.

Udzielam konsultacji osobom dorosłym. Zajmuję się diagnostyką oraz leczeniem dorosłych pacjentów z chorobami serca oraz układu krążenia;
Choroba niedokrwienna serca
Zaburzenia rytmu serca
Niewydolność serca
Wrodzone i nabyte wady serca
Nadciśnienie tętnicze
Zaburzenia lipidowe – hipercholesterolemia
Choroby naczyń mózgowych
Choroby kardiologiczne kobiet w ciąży.
Diagnostyka omdleń
Zatorowość płucna
Kwalifikacja do zabiegów koronarografii,
kwalifikacja do implantacji stymulatora oraz kardiowertera defibrylatora (ICD),
kwalifikacja do kardiowersji migotania przedsionków,
kwalifikacja do zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca,
kwalifikacja kardiologiczna do zabiegów operacyjnych.
Od ponad 20 lat wykonuję badania echokardiograficzne dorosłym pacjentom. Posiadam liczne kursy i szkolenia w zakresie echokardiografii.