PRENATALNE BADANIA USGBadania ultrasonograficzne wykonuje się w określonych tygodniach ciąży:


11-13+6 tygodni ciąży
ULTRASONOGRAM GENETYCZNY Długość płodu-tzw. długość ciemieniowo-siedzeniowa CRL wynosi 45-84mm. W tym okresie ciąży oprócz pomiaru przezierności karkowej NT oraz szacowania statystycznego ryzyka wad genetycznych przeprowadzana jest wczesna ocena anatomii płodu. Niektóre poważne wady anatomiczne mogą zostać wykluczone już na tym etapie ciąży.
W tym czasie proponowane jest również wykonanie testu biochemicznego podwójnego z krwi ciężarnej ( PAPP-A oraz BetaHCG) , które to badanie zwiększa wykrywalność wad genetycznych płodu.

18-22 tygodni ciąży
OCENA ANATOMII PŁODU
To okres ciąży, w którym rutynowo oceniamy anatomię płodu. W tym czasie wykonana zostaje ocena płodu przy użyciu aparatów ultrasonograficznych o najwyższej rozdzielczości. W trakcie tego badania wykonywana jest biometria czyli pomiary różnych części ciała płodu jak obwód główki, brzucha oraz kości długich. Wymiary te służą do oceny wzrostu i szacowania wagi płodu.
Oceniane są również dokładnie ważne narządy płodu : główka, mózgowie, twarz, oczy i usta, szyja, kręgosłup, ramiona, ręce, nogi, stopy, serce, płuca, wątroba, żołądek, pęcherz moczowy, jelita, nerki oraz może zostać oceniona na życzenie rodziców płeć płodu. Sprawdza się ponadto funkcję łożyska i ilość płynu owodniowego.

28-33 tygodni ciąży
OCENA ANATOMII PŁODU
W tym okresie ocenia się ponadto wzrost płodu i jego wagę ( czy odpowiada tygodniom trwania ciąży). Niektóre problemy jak np. dotyczące układu moczowego, pokarmowego płodu, nieprawidłowa ilość płynu owodniowego czy zaburzenia rytmu serca płodu ujawniają się czasem dopiero w tym okresie ciąży.

Badanie w trzecim trymestrze ciąży nie może jednak zastąpić dokładnego badania anatomii płodu w okresie 18-22 tygodnia ciąży. Jest badaniem ważnym uzupełniającym.

W badaniach w okresie 18-22 oraz 28-33 tygodni ciąży wykonuje się ocenę dobrostanu płodu przy zastosowaniu technik Dopplerowskich ( tzw. przepływy Dopplerowskie ). Ocenia się w tym badaniu przepływ krwi przez naczynia obwodowe (tętnice i żyła pępowinowa płodu) wskazujące na prawidłową funkcję łożyska oraz przepływy przez tętnice mózgowia ( tętnica środkowa mózgu) i przewód żylny płodu. Na tej podstawie szacowany jest prawidłowy rozwój i wzrost płodu. Badanie to ma szczególne znaczenie przy podejrzeniu zaburzeń wzrostu płodu, czyli tzw. zahamowaniu wzrostu wewnątrzmacicznego płodu (hypotrofii płodu). Wykonuje się wtedy ultrasonograficzną ocenę wzrastania płodu. Badanie przepływów naczyniowych pozwala na ocenę krążenia maciczno-łożyskowo-płodowego i ocenia wydolność krążenia u płodu. Przepływ przez tętnice maciczne służy ponadto do oceny unaczynienia macicy ciężarnej kobiety oraz pozwala na szacowanie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego u matki w trakcie trwania ciąży.

Podsumowanie:


Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca trzykrotne wykonanie badania USG w ciąży prawidłowej: w 11-14 tygodniu ciąży, 18-23 tygodniu ciąży i 28-33 tygodniu ciąży. Lekarz prowadzący badanie może zlecić dodatkowo badania USG w innym terminie. Optymalnym okresem do wykrywania wad wrodzonych płodu badaniem USG jest przedział między 18 a 22 tygodniem ciąży. W okresie życia płodowego niektóre anomalie serca mogą pozostać niewykryte, inne ujawniają się dopiero po porodzie. Stwierdzenie jednej anomalii u płodu może oznaczać istnienie innych anomalii u noworodka.

Badanie USG w ciąży nie gwarantuje wykrycia wszystkich nieprawidłowości, wad wrodzonych i genetycznych płodu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości interpretacja wyniku badania należy do zespołu perinatologicznego.

Celem diagnostyki prenatalnej jest stworzenia optymalnych warunków porodu. Zakres powyższego badania jest zgodny z wytycznymi Sekcji Ultrasonografii i Terapii Płodu oraz Rekomendacjami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego ( PTG) oraz wytycznymi American Institute of Ultrasound in Medicine ( AIUM ) i American College of Obstetricians and Gynecologists ( ACOG). Wynik badania należy do pacjentki. Prosimy o okazywanie wyników badań przy wizytach kontrolnych.

Czas trwania badania:


Prenatalne badanie ultrasonograficzne trwa około 15-30 minut. Badanie to wydłuża się w przypadku złych warunków technicznych badania ( uzależnionych np. od otyłości pacjentki lub ułożenia płodu). W niektórych przypadkach pacjentki proszone są o kontrolne badanie po pewnym okresie czasu ( spacer) lub nawet w innym dniu .Niektóre badania trwają ponadto dłużej w przypadku nieprawidłowości płodu w badaniu USG. Wymaga ono dłuższego czasu ze względu na konieczność sprawdzenia wielu dodatkowych parametrów przy specjalistycznej ocenie płodu, rozmowy i konsultacji pacjentki, jak również często ze względu na konieczność uzyskania opinii drugiego lekarza medycyny płodowej.

Osoba towarzysząca:


Mogą Państwo zaprosić do gabinetu na czas badania partnera lub inną osobę. Ze względu na wielkość gabinetu w trakcie badania zezwalamy na obecność jednej dodatkowej osoby, nie całej rodziny. Musicie zdawać sobie Państwo ponadto sprawę z tego, że jest to badanie medyczne i wizyta u lekarza. Z tego powodu prosimy o zostawienie małych dzieci pod opieką innych osób poza gabinetem lekarskim.

Badanie USG:


Po wykonanym prenatalnym badaniu ultrasonograficznym zostaną Państwu przedstawione wyniki badania. Ponadto otrzymacie Państwo pisemny opis badania wraz ze zdjęciami, który przeznaczony jest dla lekarza prowadzącego ciążę. Bezpłatnie dostaniecie Państwo od nas dokumentację fotograficzną badania, zdjęcia Waszego dziecka w badaniu dwuwymiarowym 2 D.
Jeżeli ułożenie płodu pozwoli na trójwymiarowe badanie płodu ( 3D i 4 D) otrzymacie od nas również zdjęcia w 3 D. Badanie trójwymiarowe płodu jest zawsze dodatkowo płatne ze względu na dłuższy czas badania oraz konieczność zastosowania dodatkowych głowic ultrasonograficznych.